Tag Archives: Damai Sejatera

Jaminan Mutu

Yohanes 10: 27-28 Ayat 27, Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Kudan Aku mengenal merekadan mereka mengikut Aku desyrel 50 mg price Where to buy lasix water pills Ayat 28,dan Aku memberikan hidupyang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasasampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku Ketenangan dalam hidup, adalah hal terpenting yang diinginkan […]

Berkenalan dengan Jangkar KehidupanKarena mengenal satu sama lain itu indah.