buy celexa without script Where can i buy periactin without prescription

Yohanes 16:13

Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran;sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

Yesus berjanji akan memberikan penghibur bagi umatNya, sehingga Roh Kudus ada untuk memimpin umatNya dalam kebenaranNya. Selama hidup kita, tidak perlu kuatir. Sebab Ialah yang akan menuntun kita, dalam kebenaran oleh keselamatan jiwa kita.

Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjiNya, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Roh Kudusnya berbicara oleh firmanNya, saat kita beribadah maupun membaca firmanNya. Oleh setiap kata dan kalimat dalam firmanNya, menuntun dalam kebenaranNya.

Kebenaran sejati mengubah kehidupan kita, tidak tergantikan oleh apapun juga. KenyataanNya selama hidup hingga kematian kita, inilah kesaksian kekal yang tidak akan berubah sekalipun.

Akan ada kegelapan, saat kita melupakan kebenaran Tuhan. Dan telah terjadi pada masa kini, sehingga kita bertanggung-jawab. Bukan hanya mengetahui kebenaran itu, tetapi menjadi saksi akan kebenaran. Kebenaran yang senantiasa menerangi, dan mengisi kehidupan semua orang.

Doa: Ya, Tuhan teguhkanlah Firman Mu dan nyatakanlah kebenaran Mu. Agar kami menyaksikan kuasa kemulianMu, menyelamatkan jiwa kami. Amin.

Bacaan Alkitab: Kejadian 25-26, Matius 18: 1-20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berkenalan dengan Jangkar KehidupanKarena mengenal satu sama lain itu indah.